Leussenkamp & Partners Mediation

Scheiding mediation.Mediation en/of conflictbemiddeling is het met behulp van een onafhankelijke en neutrale registermediator binnen juridische kaders gezamenlijk werken naar de oplossing van een geschil, naar verbetering van relaties en verstandhoudingen of naar het beëindigen daarvan. Dit kan zowel in de privésfeer als op het zakelijke vlak.

Anders dan bij de advocatuur houden de betrokken partijen volledig en gelijkwaardig zelfbeslissingsrecht. De mediator fascilliteert, bewaakt en toetst het gehele proces tot aan de vaststellingsovereenkomst of het convenant.

Doorgaans heeft deze wijze van conflictbeslechting tot gevolg dat de onderlinge verstandhouding zich positiever ontwikkelt dan wanneer partijen middels de weg van de advocatuur het conflict uitvechten.
De standaard weg bij het oplossen van geschillen is vaak lang en kostbaar, middels mediation is in veel gevallen een sneller, minder kostbaar en door alle partijen gedragen resultaat haalbaar.

Wat kan Leussenkamp & Partners Mediation voor u betekenen?

Voor echtscheidingen en overige privéconflicten, klik hier.
Voor zakelijke en arbeidsgerelateerde conflicten, klik hier.