Werkwijze

Mediation is een door een onafhankelijk deskundige begeleid onderhandelingsproces door en op verzoek van partijen die een bepaald geschil zodanig willen oplossen dat rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen. (Bron: MfN)

Leussenkamp & Partners Mediation gaat als volgt te werk:

Nadat op uw verzoek het eerste contact is gelegd volgt een intakegesprek.
Dit is het moment waarop de mediation-overeenkomst wordt ondertekend nadat voor alle partijen duidelijk is wat we voor elkaar kunnen betekenen zijn en wat de doelstellingen zijn.
Ook komt tijdens dit eerste gesprek het conflict aan bod.

Het is van belang dat u weet dat:

  • er een wettelijke geheimhoudingsplicht geldt;
  • deelname altijd op vrijwillige basis is; men kan op elk moment besluiten de mediation (tijdelijk) te staken;
  • er een inspanningsverplichting van alle partijen is.

Mediation bemiddelingBeide partijen krijgen de gelegenheid het conflict van hun kant te belichten.
Om goed geconcentreerd en zo effectief mogelijk te werken duren de gesprekken niet langer dan anderhalf uur per keer. Na het intakegesprek volgen vervolggesprekken. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de problematiek.

De mediator – in enkele gevallen in samenwerking met andere deskundigen – begeleidt u gedurende het traject, maar neemt geen standpunt in.
Wij helpen u door middel van onze kennis, kunde en vaardigheden bij het vinden van een door alle partijen gedragen oplossing.

Indien dit wenselijk of noodzakelijk blijkt, hebben wij de mogelijkheid de hulp in te roepen van een advocaat, een notaris, een fiscaal jurist, een coach en een co-mediator. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alle benodigde deskundigheid aanwezig is om u kwaliteit en vakmanschap te bieden.

Als overeenstemming is bereikt, zal de uitkomst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of convenant. Na ondertekening door alle partijen is deze bindend.

Soms is het nodig de hulp in te schakelen van onze advocaat of notaris als bijvoorbeeld een executoriale titel wenselijk is of rechtsgang volgt.

Mediationtrajecten kunnen afhankelijk van uw wens zowel op ons kantoor als op locatie plaatsvinden.

Voor aanvullende informatie of voor het maken van een afspraak, klik hier.

privé Mediation